Tiểu luận Giới thiệu nội dung Cách Mệnh trong tác phẩm Đường Cách Mệnh

Chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành vũ khí tư tưởng của giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng tư tưởng Mác Lênin, hành loạt Đảng Cộng sản đã ra đời như: Đảng xã hội - dân chủ Nga (1903); Đảng Cộng sản Pháp (1920) Khi lần đầu tiếp xúc được Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định lấy đó làm hệ tư tưởng cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời dựa trên nền tảng tư tưởng Mác Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình Việt Nam bấy giờ, nêu lên một cách cụ thể nhưng dễ hiểu những vấn đề cốt lõi của Cách Mạng Việt Nam, là bước chuẩn bị quan trọng cho việc thành lập chính đảng ở Việt Nam sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY