Tiểu luận Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 doanh nghiệp

1. PHẠM VI:  VMEP là công ty Chế tạo, nghiên cứu phát triển, tiêu thụ xe máy, xe hơi ; Sửa chữa xe máy, linh kiện phục vụ, và các hạng mục có liên quan khác. 2. KHÁI QUÁT:  Công ty thành lập : ngày 25 tháng 3 năm 1992  Tổng Công ty đặt tại Đồng Nai, 2 Văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC