Tiểu luận Hệ thống đánh lửa

Trên ô tô ngoài các hệ thống khởi động,hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển lập trình hệ thống làm mát , hệ thong truyền lực thì hệ thống đánh lưa không thể thiếu với động cơ xăng. Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ là tạo ra tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu trong buồng đốt của động cơ. Nó phải tạo ra sự đánh lửa chính xác trong hàng nghìn lần/phút trên mỗi xi lanh của động cơ. Nếu sự đánh lửa bị ngưng trễ trong khoảng 1 giây, động cơ sẽ hoạt đống yếu đi và thậm chí ngừng hoạt động. Qua đó ta có thể thay tầm quan trọng của hệ thông đánh lửa trong cơ cấu vận hành của động cơ. Ngày nay các hệ thống đánh lửa tiên tiến được đưa vào thưc tế phục vụ cho nhu cầu nâng cao công suất của động cơ và giảm lượng khí thải độc hại ra ngoài môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC