Tiểu luận Hiệp định quy định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIMs

Trong những thập niên vừa qua, đầu tư trực tiếp gia tăng một cách nhanh chóng không những ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển. Hơn thế nữa, với bối cảnh kinh tế quốc tế đã và đang chiếm vị trí quan trọng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội trở thành đối tác với các doanh nghiệp nước ngoài đủ mọi quy mô và quốc tịch, trở thành điểm thu hút đầu tư khá lớn từ nước ngoài. Việc dỡ bỏ những ưu thế xuất phát từ hành động bảo hộ, trợ cấp của chính phủ Việt Nam sẽ là một trong những động thái đầu tiên để Việt Nam chính thức và bình đẳng bước vào sân chơi cạnh tranh toàn thế giới. Và Hiệp định TRIMS , Hiệp định quy định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại đối với các nước thành viên WTO đã và đang dần dần nhanh chóng áp dụng một cách toàn diện tại Việt Nam theo lộ trình cam kết. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về hiệp định TRIMs cũng như những quy định xung quanh hiệp định này trở nên rất bức thiết. Vậy, TRIMs ra đời như thế nào, những quy định cụ thể của Hiệp định bao gồm những gì? Mục đích của TRIMs hướng đến là gì và tác động của TRIMs đến mỗi quốc gia nói chung, đến Việt Nam nói riêng và cụ thể đến từng doanh nghiệp như thế nào? Đó cũng chính là nội dung của đề tài này: HIỆP ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI (TRIMs). Bố cục tiểu luận gồm 3 phần : Phần I : Sơ lược về “Hiệp định quy định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại – TRIMs” Phần II : Tác động của việc thực hiện hiệp định TRIMs đến các ngành công nghiệp của Việt Nam. Phần III : Một số nhóm giải pháp để giúp Việt Nam thích nghi hơn với hiệp định TRIMs.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC