Tiểu luận Hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Trường

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập hiện nay dưới sự quan tâm của nhà nước thông qua các chính sách kinh tế đặt các doanh nghiệp trước những cơ hội và thách thức mới. Với việc mở rộng thị trường các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư phát triển với quy mô lớn cả về chiều sâu lẫn chiều rộng nhưng bên cạnh đó một số doanh nghiệp lại phải đứng trước thách thức, cạnh tranh từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài về thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hoá của mình. Chính qua đó các doanh nghiệp mới nhận thức được một cách đúng đắn về việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Sức mạnh của cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng quyết liệt hơn và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp là không tiêu thụ được hàng hoá. Với mỗi doanh nghiệp dù hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào thì mục đích cuối cùng vẫn là lợi nhuận thì phải bán được nhiều hàng. Có tiêu thụ được nhiều hàng hoá thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được. Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có không ít các doanh nghiệp không chuyển biến thích ứng với cơ chế thị trường nên đã không thể đứng vững và tồn tại trong cơ chế mới. Do đó để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đã phải áp dụng rất nhiều các biện pháp để đẩy mạnh việc bán hàng trong đó có hoạt động xúc tiến bán hàng. Đó là hoạt động rất phong phú, tác động đến khách hàng đi đến quyết định mua hàng, kích thích nhu cầu của khách hàng. Các hoạt động xúc tiến đã giúp các Doanh nghiệp Thương mại tăng doanh số bán thu dược nhiều lợi nhuận. Cho nên xúc tiến bán hàng là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng giúp cho doanh nghiệp phát triển. Trong thời gian học tập tại trường và tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần A bản thân được tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của công ty , em nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến bán hàng góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Do đó em chọn đề tài “ Hoạt động xúc tiến bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Trường ”. làm tên đề tài tiểu luận của mình . Nội dung cơ bản của bài tiểu luận bao gồm 3 phần chính : Chương I : Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động xúc tiến bán hàng. Chương II : Thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Trường. Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Trường .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC