Tiểu luận Hợp tác và độc lập các mối tương quan trong quản lý

Công ty HP được thành lập vào những năm 1930 để sản xuất thí nghiệm điện tử tinh xảo và các công cụ đo lường như máy hiện song (được sử dụng để biểu hiện hữu hình các chiều dài của bước sóng điện tử), các máy đ ếm tự động (được sử dụng để đo tần số phát sóng của các đài phát thanh), và các máy tạo dao động âm thanh (được sử dụng để quản lý việc tách âm thanh trong điện ảnh). Các kỹ sư và các nhà khoa học trong các ngành phát thanh, tivi, và các ngành công nghiệp quốc phòng sử dụng các sản phẩm này hàng ngày. Giờ đây, HP là một công ty đa d ạng hóa công nghệ dẫn đầu trong việc thiết kế và sản xuất một m ạng rộng lớn các sản phẩm và dịch vụ điện tử phức tạp và tinh xảo, trong đó có các máy tính cá nhân, các máy chủ, thiết b ị kiểm tra điện tử, tia laser, và các máy in mực, các thiết bị bán dẫn chuyên ngành, và thậm chí cả các phần mềm hình ảnh và xử lý văn bản. Vào năm 1997, doanh thu của HP đã đạt đ ến gần 43 tỉ đô la Mỹ (lợi nhuận đạt 2.2 tỉ đô la Mỹ). Các vòng đời sản phẩm HP ngắn do sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Các thành công cạnh tranh đòi hỏi một tỉ lệ cao trong cải cách công nghệ và phát triển sản phẩm nhanh để đẩy nhanh thời gian ra mắt thị trường. Các nhà sáng lập HP tin tưởng rằng cách tốt nhất để thúc đẩy cách mạng công nghệ là cho các đơn vị con được tự do thử các cách tiếp cận mới. Chúng phát minh ra một hệ thống theo bộ phận mang tính tự trị cao được xác định bởi (1) các đơn vị nhỏ (hầu hết bao gồm ít hơn 1,000 nhân viên, thậm chí sau khi công ty đã phát triển thành quy mô lớn); (2) sự phân quyền mở rộng (mỗi bộ phận tự thực hiện việc phát triển sản phẩm của mình, sản xuất và làm marketing); (3) các nhân viên hợp tác nhỏ (để không xâm phạm vào sự tự trị của từng bộ phận); và (4) sự ủy quyền các quyết định quan trọng cho các bộ phận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC