Tiểu luận Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Trong xã hội tồn tại rất nhiều mối quan hệ xã hội, trong đó quan hệ lao động là một trong những quan hệ không thể thiếu, nó chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Nó không giống như những quan hệ hay các giao dịch khác, quan hệ lao động gắn bó gần như suốt cuộc đời mỗi con người. Đó là cơ sở để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển của mỗi người. Trong quan hệ lao động có rất nhiều quan hệ phức tạp đan xen lẫn nhau về công việc, tiền lương, thời gian làm việc, và các quyền và lợi ích khác giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, mâu thuẫn và tranh chấp sẽ không thể tránh khỏi. Tranh chấp lao động là một hiện tượng xã hội phát sinh trong lĩnh vực lao động. Giải quyết các tranh chấp lao động có ý nghĩa rất lớn, đảm bảo cho các quan hệ lao động diễn ra ổn định, quyền lợi của các bên trong quan hệ lao động được bảo vệ. Muốn quyền lợi của mình đuợc bảo vệ một cách tốt nhất, đương sự có quyền yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và toà án chỉ giải quyết các tranh chấp đó khi có đơn yêu cầu của đương sự. Các đương sự trong vụ án lao động có quyền tự mình hoặc mời luật sư để bảo vệ cho mình tại Toà án. đây cũng là cách bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất mà đương sự có quyền làm. Khi tham gia vào các vụ án lao động, Luật sư có thể được tham gia từ giai đoạn bắt đầu khởi kiện với tư cách là luật sư tư vấn và sau đó tham gia vào quá trình tố tụng của vụ án với tư cách là đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.Để làm được những điều nói trên đòi hỏi Luật sư phải nắm chắc những quy định của pháp luật pháp luật lao động cũng như pháp luật tố tụng và các kỹ năng cần thiết khi tham gia trong vụ án lao động. Một trong các yếu tố giúp cho Luật sư thực hiện nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất, bảo vệ quyền lợi cho đương sự được tối đa nhất, đó vẫn là vấn đề về kỹ năng của luật sư trong các vụ án Lao động. Chính vì lý do này mà chuyên đề cho bài tiểu luận kỳ này em chọn có tiêu đề là “ Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” NỘI DUNG 1. Tranh chấp lao động và vai trò của luật sư trong các vụ án lao động 1.1 Tranh chấp lao động và việc giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án Tại diều 157 Bộ luật lao động quy định: “Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề”. Tranh chấp lao động được chia thành tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Khoản 2 Điều 162 và khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động quy định cho Toà án thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC