Tiểu luận Khái quát về ADSL

Công nghệ đường dây thuê bao số DSL thực hiện truyền thông tin số qua đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại với những giới hạn cố hữu giờ đây truyền được tín hiệu với tốc độ hàng triệu bit trên một giây. Sở dĩ điều này thực hiện được là nhờ áp dụng các kỹ thuật truyền số liệu phức tạp, đó là sự bù đắp các suy giảm truyền dẫn trên đường dây điện thoại. Kỹ thuật truyền dẫn số sử dụng các thuật toán phức tạp mà ngày nay có thể trở thành hiện thực là nhờ các bộ vi xử lý tốc độ cao dựa trên các mạch tích hợp. Kỹ thuật DSL đã tạo ra một bước ngoặt mới cho việc sử dụng đường dây điện thoại . Đường dây điện thoại trước đây chỉ sử dụng để truyền một kênh điện thoại băng tần 3,4kHz, giờ đây có thể truyền gần 100 kênh thoại số nén hoặc một kênh video có chất lượng tương đương truyền hình quảng bá. Kỹ thuật truyền dẫn số tốc độ cao qua đôi dây điện thoại yêu cầu phải có các bộ xử lý số tiên tiến để khắc phục sự suy giảm tín hiệu, nhiễu xuyên âm từ các đôi dây khác trong cùng một cáp, sự phản xạ tín hiệu, nhiễu tần số và nhiễu xung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC