Tiểu luận Kinh doanh sách cũ chuyên ngành cho sinh viên

- Giai đoạn 1 (năm đầu): Lôi kéo, tạo sự nhận biết về công ty đến các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là sinh viên trường ĐH Kinh Tế TPHCM. - Giai đoạn 2 (năm 2): Tăng cường sự chú ý, mở rộng sự nhận biết và đáp ứng thêm nhu cầu của sinh viên các trường kinh tế khác. Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng uy tín, thương hiệu của công ty. - Giai đoạn 3 (năm 3): Khẳng định thương hiệu; Phát triển mô hình kinh doanh sang các lĩnh vực chủ yếu khác như: y – dược học, công nghệ thông tin . - Giai đoạn 4(những năm kế tiếp): Mở rộng qui mô, mạng lưới bán hàng và thu mua phục vụ cho toàn bộ đối tượng sinh viên trên khắp địa bàn TP.HCM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC