Tiểu luận Lý thuyết hợp đồng quyền chọn

Từ đầu thế kỷ 18, giao dịch quyền chọn lần đầu tiên được thực hiện trên thị trường ở Châu Âu và ở Mỹ. Những năm đầu thị trường hoạt động gặp thất bại vì nạn tham nhũng. Một trong những người liên quan là nhà môi giới có quyền chọn về một loại cổ phiếu nhất định đã ăn hối lộ để giới thiệu cổ phiếu cho khách hàng của họ. Vào đầu những năm 1900, một nhóm công ty đã thành lập hiệp hội những những nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn (option). Mục đích của hiệp hội này là cung cấp kỹ thuật nhằm đưa những người mua và những người bán lại với nhau. Nhà đầu tư muốn mua quyền chọn sẽ liên hệ với một công ty thành viên, công ty này sẽ tìm người bán quyền chọn từ khách hàng của công ty hoặc của các công ty thành viên khác. Nếu không có người bán, công ty đó sẽ tự phát hành quyền chọn với giá cả thích hợp. Thị trường hoạt động theo cách này gọi là thị trường phi tập trung OTC (over-the-counter market), các nhà kinh doanh không gặp nhau trên sàn giao dịch của thị trường. Thị trường option của Hiệp hội các nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn chịu áp lực của hai yếu tố. Một là, không có thị trường thứ cấp, người mua option không có quyền bán cho bên khác trước ngày đáo hạn. Hai là, không có kỹ thuật nào bảo đảm rằng người bán Option sẽ thực hiện hợp đồng, nếu người bán không thực hiện hợp đồng thì người mua phải tốn chi phí kiện tụng. Việc mua bán quyền chọn trở nên phổ biến đầu tiên ở Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Vào thời kỳ đó chủ yếu trao đổi các cổ phiếu thương mại đơn lẻ. Vào năm 1973, hợp đồng quyền chọn mua bắt đầu được giao dịch trên sàn Chicago Board Option Exchange với 16 loại chứng khoán. Quyền chọn đã được giao dịch từ trước năm 1973 nhưng sàn CBOE thành công trong việc tạo ra một lệnh thị trường với điều khoản hợp đồng được xác định rõ ràng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC