Tiểu luận Lịch sử đình làng Việt Nam

Nhắc đến văn hóa cổ truyền làng xã Việt Nam không thể không nhắc đến ngôi đình làng. Đình làng có thể nói là một kiểu kiến trúc công cộng rất đặc sắc, là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của làng xã người Việt. Đình đã xuất hiện từ lâu đời và luôn hiện diện ở hầu khắp các làng xã Việt Nam, nó như là hình ảnh của quê hương, gắn liền với hình ảnh cây đa, giếng nước mà mỗi người dân quê xa xứ dù có thế nào cũng không thể nào quên. Như vậy, để hiểu rõ hơn về ngôi đình làng Việt Nam trong lịch sử, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc, chức năng cũng như vai trò của đình làng trong văn hóa làng xã Việt Nam cổ truyền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC