Tiểu luận Lipit đơn giản - Sterit

Có hầu hết trong tế bào đặc biệt là các tế bào thần kinh, sỏi mật, thể vàng của buồng trứng. Có trong mỡ động vật và thực vật. Hàm lượng cholesterol trong mỡ ĐV nhiều hơn so với TV. Lượng cholesterol cần cho cơ thể : 200-400 mg/ngày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC