Tiểu luận Mối liên hệ giữa phân cấp tài khóa và nợ công ở các nước OECD

Việc vay nợ quá mức của chính quyền địa phương được coi là một trong những nguy hiểm của việc phân cấp trong quản lý tài chính. Mặt khác, phân cấp quản lý tài chính có thể đảm bảo sự ổn định tài chính của khu vực công bằng cách hạn chế quyền chi phối thái qu á của chính phủ. Bởi vì tác động của phân cấp quản lý trên kết quả tài chính là mơ hồ từ góc độ lý thuyết nên chúng tôi tìm đáp án cho câu hỏi này theo kinh nghiệm bằng việc nghiên cứu theo dữ liệu bảng của 17 nước trong khối OECD trong giai đoạn 1975-2001. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng: Phân cấp chi tiêu làm giảm đáng kể nợ công, trong khi phân cấp thuế và sự mất cân bằng tài chính theo chiều dọc là không đáng kể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC