Tiểu luận Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trường THPT Quản Bạ, Hà Giang

Tại nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VII khẳng định: Sự nghiệp giáo dục được coi là "Quốc sách hàng đầu" và tiếp tục được khẳng định trong các kỳ Đại hội VIII, IX, X của Đảng. Trong văn kiện Hội ghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định rằng: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá - Hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài" Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của yếu tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của mọi quốc gia. Xây dựng và phát triển con người có trí tuệ cao, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó, giáo dục - đào tạo có vai trò quyết định. Sinh thời Chỉ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn ngành giáo dục :"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Người thường xuyên nhắc nhở và căn dặn Đảng ta: "Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết" và " .thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa Hồng vừa Chuyên". Chủ thể con người, dù ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng có nhân cách cao đẹp bao nhiêu thì sự tác động của con người đến xã hội càng to lớn bấy nhiêu. Trong các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng "Được xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác". Như Bác Hồ đã nói "Có tài mà không có đức là người vô dụng" Ngày nay đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, xã hội có những bước chuyển biến không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên, vấn đề gì cũng có hai mặt, một mặt hội nhập kimh tế quốc tế tạo ra rất nhiều những cơ hội cho sự phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội, nhưng mặt khác, những mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động rất mạnh đến tư rưởng và lối sống của một bộ phận không nhỏ nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một bộ phận thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tưởng, không có mục đích, sống chạy theo các nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, sống thích hưởng thụ, sống không có niềm tin, hoang mang, sống buông thả. Đánh giá thực trạng này, trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 2 khóa VIII nhấn mạnh: "Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước". Đoa là điều mà Đảng ta đã lo lắng cho vấn đề đạo đức, lý tưởng, ở thê hệ trẻ hiện nay. Vấn đề đặt ra là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, ngoài việc trang bị kiến thức ra còn đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức để thực hiện nhiệm vụ. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khoá VIII đã nêu rõ: "Xây dựng những con người và thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".Trong báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và phương hướng phát triển giáo dục từ nay đến 2010 có nêu “Vấn đề bức xúc nhất trong giáo dục nước ta hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện, trước hết là chất lượng giáo dục chính trị, lý tưởng, đạo đức và lối sống ”, “Nỗ lực phấn đấu toàn diện làm cho giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục đạo đức là cái gốc”. Như vậy có nghĩa làỉtong các mục tiêu giáo dục đức, trí, thể, mỹ, hướng nghiệp thì giáo dục đạo đức luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Nói như Bác Hồ: “ Người không có đức là người vô dụng, người không có tài thì làm việc gì cungc khó “ Từ thực trạng đó, trong những năm qua đã được các cấp, các ngành, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục thực sự quan tâm và nhận thấy phải đầu tư cho việc giáo dục toàn diện. Tuy nhiên vấn đề giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh THPT vẫn có những nơi, những lúc còn bị xem nhẹ, chưa được chú trọng một cách đúng mức và có suy nghĩ giáo dục đạo đức là thứ yếu sau giáo dục tri thức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY