Tiểu luận Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên của trường THPT KrôngBuk, ĐakLak

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục và đào tạo có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xuất phát từ luận điểm: ''Con người được giáo dục tốt và biết tự giáo dục là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững đất nước". Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta và nêu lên phương hướng, mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Muốn vậy phải đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quan điểm này được cụ thể hoá ở Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII): "Muốn tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triền nhanh và bền vững" Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Điều 35 Hiến pháp 1992 sửa đổi: " Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Đây cũng là chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010 mà Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định. Do vậy, để phát triển xã hội, điều quan trọng hàng đầu là phải phát triển con người. Bác Hồ đã từng nói:"Muốn xây dựng CNXH phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Đó là những con người được giáo dục, được đào tạo. Có kiến thức văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước". Trong thực tế, ta thấy muốn có con người có khả năng sáng tạo thì phải có một nền giáo dục phát triển tương xứng với thời đại của nó. Và để có những con người biết sáng tạo thì đó chính là trách nhiệm của các thầy cô giáo trong nhà trường. Vì vậy, phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên " vừa hồng, vừa chuyên", đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, mạnh về chất lượng, có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đề ra trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện tiêu chí "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong thực tế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề được Đảng , Nhà nước, các cấp quản lý giáo dục và nhất là các nhà trường đặc biệt coi trọng. Song vấn đề này còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên ở các cấp cơ sở giáo dục phần nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp phát triển giáo dục trong tình hình mới, có biểu hiện tụt hậu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đúng như Nghị quyết Đại hội Đảng IX đánh giá:"Đội ngũ giáo viên, giảng viên thiếu về số lượng, cơ cấu không đồng bộ, chất lượng thấp. Một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn yếu, phẩm chất nhân cách kém. Đa số giáo viên sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục lạc hậu, nặng về truyền thụ kiến thức, ít coi trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo và thái độ đúng đắn trong học tập và cuộc sống"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY