Tiểu luận Một số hoạt động truyền thông của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, ở Việt Nam hoạt động Marketing và hoạt động truyền thông Marketing đã được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Nhưng các doanh nghiệp lại không hiểu rõ bản chất của các hoạt động này mà chỉ làm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của các công ty đi trước nên các hoạt động này chưa phát huy được hết tác dụng của nó. Tuy nhiên để nhận thức đúng và sử dụng các công cụ truyền thông một cách khoa học và phát huy hết ưu điểm vốn có của nó là một việc làm khó khăn, tốn nhiều công sức và thời gian. Nhưng đây cũng chính là mục tiêu mà các doanh nghiệp đều muốn đạt được. Từ khi Việt Nam chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, hoạt động ngân hàng trở nên cực kỳ sôi động cạnh tranh gay gắt. Điều này tạo ra cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cũng như các ngân hàng khác của Việt Nam. Vậy Công ty cần phải làm gì để duy trì và nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Một trong những biện pháp đó là nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing. Đây chính là vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp việc nhìn nhận và đánh giá hoạt động marketing và hoạt động truyền thông marketing như thế nào là đúng đắn, là khoa học để phát huy được vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh ? Các nhà quản trị phải làm những gì trong việc lập kế hoạch truyền thông marketing ? Các công cụ nào cần được sử dụng cho quá trình truyền thông marketing của doanh nghiệp ? Nội dung bài viết được trình bày theo 2 chương: Chương I: Truyền thông marketing trong kinh doanh hiện đại Chương II: Một số hoạt động truyền thông của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC