Tiểu luận Nghiên cứu hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân TYM. Phân tích thực trạng và một số đóng góp của Quỹ tới quá trình phát triển kinh tế địa phương

Grameen, tới năm 1998, Quỹ TYM đã trở thành một Ban độc lập của Hội và vào năm 2006, Quỹ đã có tư cách pháp nhân là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Hội LHPNVN. Hoạt động tại các khu vực cận thành thị và nông thôn thuộc 10 tỉnh quanh Hà Nội và miền Bắc Việt Nam, Quỹ cung cấp tín dụng (phục vụ kinh doanh và tiêu dùng), các sản phẩm tiết kiệm và dịch vụ bảo hiểm. Thông tin tổ chức: Tên đầy đủ: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình thương Tên Giao dịch quốc tế: Tinh Thuong One-member Limited Liability microfinance institution Tên viết tắt: TYM Slogan: Tận tâm – Sáng tạo – Hiệu quả Chủ sở hữu: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Thị Kim Thúy Tổng giám đốc: Hồ Thị Quý Trụ sở chính: Nhà B, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC