Tiểu luận Nghiệp vụ thị trường mở: Thực trạng và giải pháp phát triển ở Việt Nam

Trong quá trình phát triển kinh tế nước ta hiện nay, các chính sách tiền tệ của NHTW đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó nghiệp vụ thị trường mở là quan trọng nhất, bởi vì những nghiệp vụ này là yếu tố quyết định nhất với những thay đổi trong cơ sở tiền tệ và là nguồn chính gây nên những biến động trong cung ứng tiền tệ. Tuy nhiên hiện nay còn tồn tại các vấn đề về số lượng, chủng loại hàng hoá, sức hấp dẫn của nghiệp vụ thị trường mở do nghiệp vụ này còn quá mới mẻ ở Việt Nam vàchưa thu hút được sự quan tâm của mọi người. Do đó tìm hiểu về nghiệp vụ thị trường mở là một việc rất cần thiết, mang đến một hiểu biết đầy đủ tạo cơ sở để có thể đánh giá và đưa ra những giải pháp cho hoạt động thực tế của chúng ta. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm của các nước có thị trường tài chính phát triển sẽ có nhiều bài học được rút ra giúp chúng ta có cái nhìn thực tế về vấn đề này và có hướng đi riêng của mình. Chính vì những lý do trên, chúng em đã chọn đề tài : “ Nghiệp vụ thị trường mở -Thực trạng và giải pháp phát triển ở Việt Nam”. Đề tài gồm có 2 chương : - Chương I: Lý luận về nghiệp vụ thị trường mở - Chương II: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC