Tiểu luận Nghiệp vụ vốn tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Thương mại là tiền tiết kiệm của các tầng lớp dân cư, là tài sản tích luỹcuảQuốc Gia, được xem là nguồn vốn nội lực của đất nước, có vịtrí quan trọng trong nghiệp vụquỹtiền gửi của Ngân hàng thương mại. Hiện nay, gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng thương mại có xu hưóng ngày càng tăng do : mức sống cao, mức thu nhập của người dân ngày càng tăng , dịch vụ đa dạng, côngnghệhiện đại đảm bảo độan toàn cao .vv.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC