Tiểu luận Những khó khăn trong giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng thương mại

Bước vào Đại học, Cao đẳng người thanh niên trải qua bước ngoặc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời mình – kể từ lúc này họ đã thuộc hàng ngũ những người được chuẩn bị và tích cực chuẩn bị để tham dự vào đội ngũ tri thức . Những năm đầu bỡ ngỡ với sự thay đổi lớn về phong cách học tập đã làm cho sinh viên gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhất là khó khăn trong giao tiếp, thiết lập mối quan hệ mới trong nhà trường và xã hội. Những khó khăn trong giao tiếp ban đầu có ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp xúc môi trường mới, cuộc sống mới, ảnh hưởng đến nhân cách và kết quả học tập của mỗi sinh viên.Vì vậy việc khắc phục khó khăn này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giới trẻ mà cả xã hội quan tâm. Từ trước đến nay cũng đã có cuộc hội thảo đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết những khó khăn này nhưng chưa thực sự đem lại hiệu quả. Mọi người đều thấy rõ những khó khăn trong giao tiếp mà sinh viên năm nhất gặp phải nhưng nguồn gốc và bản chất của khó khăn chưa được làm rõ để có phương pháp khắc phục hiệu quả vấn đề này. Xuất phát từ những lí do trên, nhóm em lựa chọn nghiên cứu đề tài:“Những khó khăn trong giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng thương mại” 2. Mục đích nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC