Tiểu luận Phân bố trứng cá - Cá con ở vùng ven bờ đông Tây Nam Bộ

Quy trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy trình thu mẫu ngoài hiện trường của Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng. - Phương pháp nghiên cứu trên mặt rộng: Dựa vào các đặc tính sinh thái và quá trình phát triển cá thểcủa một sốloài cá là khi mới nởcá sống ởtầng nước mặt, sau đó chúng chuyển xuống sống ở tầng sát đáy, nên chúng tôi dùng 3 phương pháp thu mẫu đồng thời bằng 3 loại lưới: Lưới kéo tầng mặt, tầng đáy và tầng xiên. - Lưới kéo tầng mặt: Lưới có miệng hình chữ nhật, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, kích thước mắt lưới 450µm. Lưới được thiết kế hình chóp nón, chiều dài tính từ miệng lưới tới ống đáy là 3m, thu mẫu ớtầng nước 0,5-0m. Lưới được thảcách mạn tàu khoảng 30m và cố định vào mạn tàu. Cho tàu chạy theo hướng ngược sóng, với tốc độkhoảng 2 hải lý/ giờ. Thời gian vớt mẫu tính từkhi lưới bắt đầu ổn định cho tới khi bắt đầu vớt lên là 5-10 phút

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC