Tiểu luận Phân bố và đo lường công việc tại công ty cp sản xuất và xuất nhập khẩu Sài Gòn

Quản trị điều hành là những hoạt động liên quan đến quá trình tạo ra hàng hóa và dịch vụ thông qua việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào để cho ra đời những sản phẩm hoàn chỉnh. Quản trị điều hành là hoạt động động cần thiết cho hệ thống sản xuất và dịch vụ, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp sản xuất ra những hàng hóa chất lượng tốt và cung ứng các dịch vụ hoàn hảo cũng như hướng đến việc tăng năng suất, giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong Quản trị điều hành thì việc Phân bổ và đo lường công việc là hết sức quan trọng. Đặc biệt là trong thời kỳ Công nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao như hiện nay, thì việc phân bổ và đo lường công việc một cách chi tiết, chính xác sẽ giúp hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Trong tương lai với trình độ ngày càng phát triển, các sản phẩm tạo ra có tính phức tạp và tinh vi hơn thì công việc phải được phân công rõ ràng, phải xác định cụ thể những tiêu chuẩn và phương thức đo lường. Để làm việc này đòi hỏi phải dựa vào hệ thống tự động hóa và những cách đo lường khác về năng suất, tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC