Tiểu luận Phân đoạn và lựu chọn thị trường mục tiêu công ty du lịch festival

Trong thời đại ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường, vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực thì các doanh nghiệp phải tìm cách quảng bá sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng, hay nói cách khác các nàh kinh doanh phải làm thế nào để có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Để làm tốt công việc quảng bá đó cách tốt nhất là sử dụng Marketing vào hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường, của nền sản xuất hàng hóa nói chung và ngành du lịch nói riêng ngày càng phát triển làm cho của cải vật chất ngày càng tăng nhưng tiêu thụ ngày càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng gây gắt, mâu thuẫn giữa cung và cầu ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó buộc các nhà kinh doanh phải phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như định vị thị trường của doanh nghiệp mình để tìm ra những giải pháp tối ưu trong sự đồng nhất về nhu cầu, giá cả, đặc tính, hành vi ứng xử của người tiêu dùng và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo mục đích tối đa hóa lợi nhuận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC