Tiểu luận Phân tích hình thức nghệ thuật trong các tác phẩm mỹ thuật thế giới từ đó vận dụng giảng dạy ở trường THCS Chu Văn An - Tp Hồ Chí Minh

Mỹ thuật là một trong những môn nghệ thuật có nhiều thú vị, nếu việc dạy học đó khú thỡ dạy nghệ thuật lại càng khú hơn. Song không phải là không thực hiện được, vỡ học mỹ thuật đem lại cho con người nhiều niềm vui, làm cho con người biết nhận ra cái đẹp, thực sự nó gần gũi và đáng yêu. Hoạ sĩ lão thành Nguyễn Phan Chánh đã từng nói Mĩ thuật là cách tạo ra cái đẹp (vì mĩ là đẹp, thuật là cách thức phương pháp). Mĩ thuật là nghệ thuật của con mắt (nghệ thuật thị giác) nhìn thấy cái đẹp. Nhìn thấy cái đẹp, tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp là một đặc điểm chỉ có ở con người. Dạy học Mĩ thuật ở trong nhà trường phổ thông không nhằm giáo dục, đào tạo HS trở thành hoạ sĩ hay người làm công tác mĩ thuật. Thông qua học tập Mĩ thuật ở trường phổ thông, bước đầu HS sẽ được làm quen với ngôn ngữ tạo hình, những yếu tố cơ bản của mĩ thuật, những kiến thức thẩm mĩ qua các bài tập thực hành, qua các tác phẩm nghệ thuật của cuộc sống và thiên nhiên. để từ đó hình thành cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đúng đắn. Cũng chính vì lẽ đó, giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phổ thông còn mang ý nghĩa giáo dục nhân văn, giáo dục nhân cách con người trong xã hội. Ở THCS với 5 yếu tố hỡnh thành phỏt triển của con người toàn diện: Đức ,trí, lao ,thể ,mỹ thỡ trong đó “ Mỹ” là mỹ dục hay mỹ thuật là một lĩnh vực khỏ quan trọng gúp phần hỡnh thành nhõn cỏch cho lứa tuổi, hỡnh thành những suy nghĩ, cỏi nhỡn chuẩn xỏc về xó hội đương thời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC