Tiểu luận Phân tích mối quan hệ ngoại thương và sản xuất áp dụng vào mặt hàng da giày của Việt Nam

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và ngày càng hội nhập cùng kinh tế thế giới, chính vì vậy mà nền sản xuất trong nước cũng ngày càng được quan tâm và chú trọng theo hướng tăng giá trị XK và giảm dần NK . Trong đó có sự đóng góp rất nhiều của các ngành sản xuất truyền thống và không thể không kể đến ngành công nghiệp Da giày- một ngành sản xuất có lịch sử phát triển lâu đời, đã cùng trải qua nhiều bước thăng trầm với nền kinh tế Việt Nam. Nhờ lợi thế nguồn nhân công dồi dào, giá thành rẻ, nhu cầu thị trường trong nước và thế giới ngày càng gia tăng đã tạo ra những thuận lợi to lớn cho sản xuất hướng ra XK của Ngành công nghiệp Da giày. Tuy vậy, trong quá trình tiến hành các hoạt động thương mại, chúng ta vẫn đang gặp phải nhiều thách thức, đó là sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu lớn, trình độ công nghệ còn ở mức trung bình, lại khá lệ thuộc vào nước ngoài, khả năng đầu tư và chuyển giao công nghệ thấp Điều này làm hạn chế năng suất lao động trong nước và còn dẫn đến nguy cơ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu, đưa ra những phân tích, đánh giá cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Da giày Việt Nam là một yêu cầu mang tính thời sự. Chính vì vậy, chúng em đã quyết định chọn Ngành Da giày-một ngành công nghiệp chủ lực trong cơ cấu kinh tế nước ta làm đối tượng nghiên cứu để phân tích mối quan hệ giữa Ngoại thương và Sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC