Tiểu luận Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh công ty Biti's

Trong nền kinh tếhiện nay, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động của các doanh nghiệp rất đa dạng phức tạp, với mức độrủi ro tiềm ẩn lớn. Vì vậy, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều yếu tốbất định nhưngày nay, việc xây dựng một chiến lược kinh doanh có hệthống sẽgiúp doanh nghiệp có điều kiện phân tích kỹhơn, đánh giá tốt hơn vềkếhoạch hành động của mình. “Chiến lược kinh doanh” là một thuật ngữquen thuộc đối với nhiều doanh nghiệp. Với nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh luôn luôn hiện hữu khi đưa ra các quyết định đầu tư, và họcó thểxác định mục tiêu và dựkiến kếhoạch hành động đểhướng đến mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, chiến lược kinh doanh đó còn được trình cho các đối tác bên ngoài doanh nghiệp khi cần vay vốn, kêu gọi cổ đông góp vốn. Hơn nữa việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh không chỉ được quan tâm bởi các nhà đầu tưmà ngày cảcác nhà quản trịdoanh nghiệp cũng xem đây là công cụgiúp họtự định hướng và quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Thực tế đã chứng minh nếu không xác định được chiến lược kinh doanh đúng, các doanh nghiệp có thểlao vào những cạm bẫy không thểrút ra được, dẫn tới tình trạng kinh doanh sa sút, thậm chí phá sản. Doanh nghiệp có thế đặt ra mục tiêu và đầu tưvào lĩnh vực mới nhưng có thểbịthua lỗdo chưa đánh giá được hết sức mạnh của đối thủcũng nhưtiềm lực của mình. Vì vậy, việc lập chiến lược kinh doanh rất có ích cho việc phối hợp các hoạt động giữa các bộphận của doanh nghiệp, yêu cầu các thành viên chủchốt của doanh nghiệp phối hợp với nhau cùng xem xét, đánh giá để đưa ra các phương án hoạt động một cách hiệu quả. Việc lập chiến lược kinh doanh sẽgiúp doanh nghiệp tập trung được các ý tưởng và xem xét được tính khảthi của các cơhội. Bản chiến lược kinh doanh sau khi hoàn tất được xem là công cụnhằm định hướng hoạt động của doanh nghịêp vì kếhoạch kinh doanh được lập trên cơsở đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp, dựkiến các hoạt động và các kết quảcó thể đạt được trong tương lai. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh cũng được sửdụng nhưlà một công cụquản lý trong quá trình hoạt động của doanh nghịêp. Một bản kếhoạch kinh doanh tốt sẽgiúp cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, có cách phân tích hợp lý, cân đối cho các vấn đềlớn cần giải quyết. Qua đó, có thểvận dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp, khai thác điểm yếu của các đối thủcạnh tranh nhằm hướng doanh nghiệp tới thành công. Khi đã hoàn tất, bản chiến lược kinh doanh được sửdụng nhưlà một công cụtruyền đạt thông tin nội bộvì đã xác định rõ các mục tiêu doanh nghiệp cần đạt, nhận dạng các đối thủcạnh tranh, cách tổchức lãnh đạo và sửdụng nguồn lực của doanh nghiệp. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, doanh nghiệp cũng sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu nhưxây dựng được một chiến lược kinh doanh tin cậy và sửdụng kế hoạch này nhưlà một công cụquản lý trong quá trình hoạt động. Vì vậy, việc các doanh nghiệp lập chiến lược kinh doanh định hướng cho hành động của mình là một việc làm rất cần thiết. Đềtài của nhóm là “Phân tích chiến lược kinh doanh tại công ty Biti’s”. Trong bối cảnh tình hình kinh tếthếgiới gặp nhiều khó khăn nhưhiện nay, tài chính là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nềnhất. Không ngoại trừvòng xoáy khó khăn này, kinh tếViệt Nam cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng, mà đặc biệt là tình hình tín dụng, cho vay của các ngân hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơhội cho những doanh nghiệp nào biết tận dụng thời cơvà đầu tư đúng mức. Hiện tại trên lãnh thổViệt Nam có rất nhiều công ty cùng ngành nghềhoạt động. Mỗi công ty có một chiến lược và mục tiêu phát triển khác nhau nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh và uy tín trên thịtrường. Nhóm chọn đềtài: “Phân tích chiến lược kinh doanh tại công ty Biti’s” với mục tiêu: Đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, cơhội và nguy cơhiện có của công ty Biti’s Tìm ra điểm mạnh và cơhội thực sựthuận lợi cho sựphát triển của công ty Biti’s. Cần có những biện pháp nào, những sựkhác biệt nào đểcông ty Biti’s có những bước ngoặt vượt trội trong tình hình cạnh tranh mạnh mẽngày nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC