Tiểu luận Phương pháp dạy và học hiệu quả

Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con đường quan trọng để thực hiện mục đích giáo dục. Quá trình dạy học được tổ chức trong nhà trường bằng phương pháp sư phạm đặc biệt, nhằm trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức khoa học và hình thành hệ thống kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Phương pháp dạy học và cách học hiệu quả tương ứng với nó là yếu tố hết sức quan trọng của quá trình dạy học. Khi đã xác định được mục đích, xây dựng được một nội dung chương trình dạy học, phương pháp dạy của thày và phương pháp học của trò sẽ quyết định chất lượng của quá trình giáo dục. Lứa tuổi THPT là lứa tuổi trưởng thành về mặt thể chất, công dân ( nhân cách ), trí tuệ và năng lực lao động cho nên, phương pháp dạy hiệu quả là rất cần thiết. Phương pháp dạy học là phương pháp của 2 chỉnh thể : Phương pháp dạy của thày và phương pháp học của học sinh. Dạy và học được thực hiện đồng thời với cùng một nội dung và hướng tới cùng một mục đích. Người giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ tiến trình dạy học. Giáo viên là người hướng dẫn, giúp đỡ học sinh học tập và rèn luyện đồng thời là người kiểm tra, uốn nắn và giáo dục học sinh trên mọi phương diện. Trên nguyên tắc phát huy tính tích cực học tập của học sinh, giáo viên tìm tòi nghiên cứu những phương pháp giảng dạy nhằm cho việc học tập của học sinh trở thành một hoạt động độc lập và có ý thức. Từ đó khai thác tiềm năng trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm sống của học sinh, tổ chức cho học sinh tìm ra những phương pháp học tập sáng tạo nhất, tự nắm lấy kiến thức và hình thành các kỹ năng hoạt động. Người học vừa phải chủ động và sáng tạo trong học tập vừa tiếp thu chỉ dẫn, dạy bảo từ phía giáo viên đẻ tìm tòi những phương pháp học hiệu quả với phương pháp giảng dạy của giáo viên, bới chỉ người học quyết định chất lượng học tập của chính mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC