Tiểu luận Phương pháp phân tích Aflatoxin

(Bản scan) Gần đây tình trạng mất an toàn thực phẩm được đề cập đến như một mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Các thông tin về nạn ngộ độc hành loại xảy ra ở nhiều nơi. Một trong những nguyên nhân gây ngộ độc đó là do Aflattocxin

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC