Tiểu luận Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

Trong chương này chúng tôi sẽ trình bày các thủ tục phát hành chứng khoán doanh nghiệp. Trước tiên, chúng tôi trình bày cách các công ty non trẻ huy động vốn mạo hiểm để đạt đến thời điểm có thể cung ứng cổ phần của mình ra công chúng lần đầu. Sau đó chúng tôi đề cập đến cách các công ty có thể phát hành thêm cổ phần ra công chúng bằng một tổng cung ứng tiền mặt. Cuối cùng, chúng tôi trình bày các thủ tục cho một đợt phát hành riêng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC