Tiểu luận Prebiotics vai trò và ứng dụng

Prebiotics là hợp chất hữu cơ thuộc nhóm cacbonhydrat mà cơ thể vật chủ không tiêu hóa được (chủ yếu là oligosaccharides), nó kích thích sự phát triển và hoạt động của vi khuẩn có lợi trong ruột.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC