Tiểu luận Quản lý mạng NGN

Khái niệm NGN (Next Generation Network) - Mạng thế hệ sau hay Mạng thế hệ kế tiếp – là một khái niệm dùng để chỉ một xu hướng mới trong ngành viễn thông xuất hiện vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20. Xu hướng này xuất phát từ nhiều yếu tố như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà điều hành mạng do gỡ bỏ các rào cản trong kinh doanh viễn thông, bùng nổ lưu lượng dữ liệu do nhu cầu ngày càng tăng về Internet, dịch vụ đa phương tiện, dịch vụ di động Những yếu tố đó đã dẫn tới sự hội tụ của các mạng riêng biệt hiện tại thành một mạng đa dịch vụ duy nhất dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, được gọi là mạng NGN. Các mạng hiện có đều là các mạng đơn dịch vụ, mỗi mạng sử dụng các công nghệ truy nhập, truyền tải và điều khiển khác nhau. Ví dụ như mạng PSTN/ISDN cung cấp chủ yếu các dịch vụ thoại, mạng PLMN cung cấp các dịch vụ di động, mạng dữ liệu IP cung cấp các dịch vụ số liệu, mạng CATV cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp băng rộng. Nhưng với mạng NGN, tất cả các dịch vụ đều được cung cấp dựa trên một hạ tầng mạng xương sống (backbone) duy nhất thông qua các hệ thống truy nhập. NGN có thể được xác định thêm bởi các đặc điểm cơ bản sau đây: ? Truyền dẫn trên cơ sở gói ? Có sự phân tách các chức năng điều khiển giữa các khả năng mang thông báo, gọi/phiên, và ứng dụng/dịch vụ ? Phân tách sự cung cấp dịch vụ từ truyền dẫn, và cung cấp các giao diện mở ? Hỗ trợ một dải rộng các dịch vụ, các ứng dụng và các cấu trúc dựa trên các khối dựng sẵn (bao gồm thời gian thực/không thời gian thực và các dịch vụ đa phương tiện) - Các khả năng băng rộng với chất lượng dịch vụ đầu cuối - đầu cuối (end-to-end) - Tác động với các mạng hiện tại thông qua các giao diện mở - Sự di dộng mở rộng - Không hạn chế sự truy cập của người dùng tới các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau - Sự đa dạng các kế hoạch nhận dạng - Thống nhất các đặc điểm dịch vụ cho cùng dịch vụ như sự nhận biết bởi người sử dụng - Hội tụ các dịch vụ giữa cố định/di động - Sự độc lập dịch vụ - các chức năng liên quan từ các công nghệ truyền dẫn bên dưới - Hỗ trợ nhiều công nghệ sắp lạc hậu - Dễ dàng với các yêu cầu điều chỉnh, ví dụ liên quan đến các liên lạc khẩn cấp, an ninh, cá nhân, ngăn chặn đúng luật, vv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC