Tiểu luận Sản xuất theo hợp đồng(outsourcing)

Việc nhận thức được cơ hội, lợi ích thiết thực khi thâm nhập vào thị trường thế giới đã khiến các côn g ty sản xuất kinh doanh khôn g n gừn g tìm ra cho mình chiến lược phù hợp. Dù là công ty đa quốc gia hay những doanh n gh iệp có qui mô nhỏ, trun g bình thì việc n ghiên cứu kỹ lưỡn g thị trường mục tiêu là vô cùn g quan trọng. Các côn g ty có quy mô nhỏ, trun g bình, bị hạn chế về trình độ khoa học kỹ th uật cũn g như về khả năng tài chính, do đó, chiến lược thâm nhập thị trườn g từ sản xuất trong nước là ph ù hợp hơn hết. Trong khi đó, các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia lại có tiềm lực về vốn, con người, kỹ thuật nên có thể thực hiện linh động các chiến lược thâm nhập khác nhau đối với từn g thị trườn g kh ác nhau. Trong đó có ba phương thức thâm nhập cơ bản: thâm nhập từ sản x uất trong nước, thâm nhập từ sản x uất ngoà i nước và thâm nhập tại khu kinh tế tự do. Một trong nhữn g chiến lược được đánh giá là mang lại hiệu quả cao và đan g được áp dụn g phổ biến hiện nay đó là hình thức thâm nhập Outso urcin g - một trong những hình thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất nước ngoài. Từ khi ra đời cho đến nay, Outsourcing luôn được các nhà kinh tế đặc biệt quan tâm chú ý. Mặc dù ngành nó mới chỉ x uất hiện và thực sự ph át triển mạnh trong khoảng 20 năm gần đây, son g đã giữ vai trò không nhỏ đối với sự phát triển của các ngành côn g n ghiệp và dịch vụ thế giới. Sự ph át triển của outsourcin g đã và vẫn đang là tâm điểm của rất nhiều bài phân tích, bình luận trên các phương tiện tr uyền thông côn g cộn g nh ư tr uyền h ình, báo,đài và Internet. Vậy câu hỏi đưa ra là: Outsourcin g là gì? Vai trò của nó với nền kinh tế thế giới ra sao? Tại sao ngay sau khi ra đời nó đã trở thành một xu thế và được nhiều các côn g ty trên khắp thế giới ưa ch uộn g? Bài viết dưới đây mong muốn đưa đến một cái nhìn tổng quan về sự h ình thành phát triển, vai trò cũng như một số hạn chế của o utso urcin g, một khái niệm hẳn còn khá mới mẻ đối với không ít người đồn g thời phân tích một số tình hình hoạt độn g của nó tại Việt Nam thông qua một mô hình thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC