Tiểu luận Sơ đồ thông tin thống kế trong hệ thống thông tin quản lý

Gannon Real Estate Ltd bắt đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản từ năm 1984. b.The Gannon Internet Technology Group được thành lập để cung cấp các sản phẩm công nghệ và dịch vụ Internet. c.Gannon Pacific Group chủ yếu hoạt động tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ thương mại, đóng gói bao bì và phân phối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC