Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công nghiệp với chất lượng đào tạo

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tránh những tiêu cực trong ngành. Đã có rất nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu khoa học mục đích đưa ra những chính sách, phương án nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường đào tạo ở các cấp. Sớm đưa chất lượng nền giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn thế giới. Một trong các cấp quan trọng nhất đó là cấp đại học, cao đẳng vì cấp này là nơi đào tạo ra lực lượng lao động có trình độ tay nghề, kỹ thuật, khoa học đáp ứng nhu cầu về lao động trong xã hội. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM là một trong những trường có danh tiếng trong việc đào tạo những cử nhân, kỹ sư có chất lượng. Năm 2007, theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo từ đào tạo theo niên chế trường chuyển sang đào tạo theo chế độ tín chỉ tạo nhiều thuận lợi cho người học hơn. Vậy chất lượng đào tạo của trường đã làm hài lòng sinh viên chưa? Để trả lời câu hỏi này chúng em đã làm đề tài nghiên cứu: “ Sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghiệp với chất lượng đào tạo”. Để tìm hiểu xem các yếu tố đánh giá chất lượng đào tạo: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy, chương trình đào tạo, đã làm hài lòng sinh viên chưa. Từ đó đề xuất ra phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC