Tiểu luận Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học nho gia và triết học đạo gia ở trung quốc thời kỳ cổ đại

Nho gia và Đạo gia là hai trường phái triết học lớn, được hình thành và phát triển trong thời Xuân thu - Chiến quốc, thời kỳphát triển rực rỡnhất của nhiều học thuyết, tư tưởng triết học ởTrung Quốc. Hai trường phái triết học này có ảnh hưởng lớn đến thếgiới quan của Triết học sau này, không những của người Trung Hoa mà cảnhững nước chịu ảnh hưởng của nền Triết học Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu hai trường phái triết học này là cần thiết, vì vậyem đã chọn đềtài “Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia và triết học Đạo gia” đểhiểu rõ thêm những cơ sởlý luận của hai trường phái triết học này và vận dụng chúng vào thực tếcuộc sống, công việc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC