Tiểu luận Tác động của chuyển giao công nghệ quốc tế đối với nước chuyển giao

Một đặc điểm nổi bật của thế giới ngày nay là sự phân chia giàu nghèo ngày càng lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Một số nước đang phát triển ở Châu Á, đặc biệt là tại các nước Đông Nam Á đã vươn lên một cách mạn mẽ và đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng, giảm khoảng cách giàu nghèo trong khuôn khổ của phát triển bền vững bằng con đường công nghiệp hoá – hiện đại hóa đất nước. Trong đó, công nghệ đóng vai trò cốt lõi của mọi quá trình, là chìa khóa cho sự thành công trong quá trình phát triển kinh tế. Trong xã hội hiện đại, vai trò của công nghệ ngày càng tăng lên. Những tiến bộ như vũ bão của khoa học - công nghệ trong hai thập kỉ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano, tự động hoá đã làm đảo lộn tư duy và chiến lược của nhiều nước. Ngày nay không một ai còn có thể hoài nghi về vai trò của công nghệ trong phát triển kinh tế toàn cầu và của mỗi quốc gia. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế hiện nay vấn đề chuyển giao công nghệ quốc tế là một hiện tượng tất yếu và rất đáng quan tâm. Tuy nhiên chuyển giao công nghệ quốc tế không chỉ vai trò to lớn đối với các nước nhận chuyển giao mà còn mang lại những lợi ích đáng kể đối với các nước chuyển giao công nghệ. Chính vì những lí do trên, nhóm tiểu luận của chúng tôi đã quyết định chọn đề tài “Tác động của chuyển giao công nghệ quốc tế đối với nước chuyển giao”. Do quá trình nghiên cứu đề tài gặp rất nhiều khó khăn không chỉ về nguồn tư liệu mà còn về thời gian và kinh nghiệm, vì vậy bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý thầy cô và các bạn bỏ qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC