Tiểu luận Tâm lý học quản lý

Trong thị trường đầy biến động hiện nay, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn. Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người đóng vai trò quyết định sự thành bại của công ty.Những nhà lãnh đạo, quản lý hiện nay phải là những người có cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đổi với tổ chức mà họ quản lý. Phong cách lãnh đạo hợp lý là phong cách mà ở đó người lãnh đạo vừa đáp ứng được nhu cầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân, tập thể lao động trong lĩnh vực hoạt động của mình. Phong cách lãnh đạo là yếu tố quan trọng trong những yếu tố làm nên sự thành công trong việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố cần thiết ở một nhà lãnh đạo là phải có thái độ tích cực trước mọi vấn đề, hoàn cảnh và con người.Chính nhờ vào thái độ tích cực, nhà lãnh đạo sẽ cuốn hút được nhân viên trước những ý tưởng của mình. Để mô tả hành vi của các nhà lãnh đạo, phòng nghiên cứu kinh doanh của trường Đại học Tổng hợp Ohio đã tiến hành những nghiên cứu về quan hệ lãnh đạo nhằm phát hiện những khía cạnh khác nhau của hành vị lãnh đạo. Do quan niệm lãnh đạo là hành vi của cá nhân trong khi định hướng những hoạt động của nhóm tới cho đạt được được mục đích cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã thu hẹp sự mô tả hành vi lãnh đạo thông qua 2 kích thước: Cấu trúc khởi xướng (hành vi bổn phận) và Sự ân cần (hành vi quan hệ). Ngoài ra còn thu thập những số liệu về sự tự cảm nhận của người lãnh đạo về chính phong cách lãnh đạo của mình. Nghiên cứu hành vi lãnh đạo, nhóm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC