Tiểu luận Thị trường ngoại hối và ngân hàng trong thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối Việt Nam mới thực sự chuyển mình và bước đầu phát triển khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, nhất là sau khi nước ta gia nhập WTO và từng bước mở cửa trên lĩnh vực tài chính -ngân hàng. Hàng loạt các ngân hàng thương mại cổ phần ra đời, thêm vào đó, các ngân hàng ngoại tham gia đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam một cách mạnh mẽ, hoạt độngkinh doanh ngoại hối của các ngân hàng được đẩy mạnh và dầngiữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Hiện tại, thị trường ngoại hối trong nước chủ yếu được vận hành bởi các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức phi tài chính. Bài tiểu luận nhằm mục đích đưa ra cái nhìn khái quát về thị trường Forex -ngoại hối và các hoạt động trên thị trường Forex của các ngân hàng, bao gồm cả các biện pháp để phòng ngừa rủi ro ngoại hối. Trên ý tưởng đó, bài tiểu luận chia làm 2 phần: Phần I: Thị trường ngoại hối (Forex Market) Bao gồm: Lịchsửgiao dịchForex, kháiniệm“forex”, đốitượng, phương tiệntham gia Forex, hànghoátrên thịtrườngForex vàcác đặc điểm củathịtrường Phần II: Các hoạt động ngoại hối của ngân hàng. Phòng ngừa rủi ro ngoại hối Bao gồm: nhữnghoạt độngcủangân hàngtrên thịtrườngngoạihối theo thông tưcủangân hàngnhànướcvànhữngbiệnphápphòngngừarủi ro ngoạihốitrong hoạt độngcủangân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC