Tiểu luận Thiết kế tour của Công ty Viettravel và Saigontourist

Giá cả là một phần quan trọng của chiến lược marketing hỗn hợp. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá là công cụ hiệu quả nhất để thu hút khách hàng, để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Vậy giá là gì ? Theo quan niệm truyền thống của kinh tế chính trị thì giá cả có thể được hiểu một cách rất khái quát là đại lượng chuyển hóa giá trị của sản phẩm. Ngày nay, giá cả được hiểu theo nghĩa rộng là tổng những giá trị mà người tiêu dùng bỏ ra (trao đổi) cho sự hưởng lợi từ việc sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Theo nghĩa hẹp, có thể được hiểu là số tiền được tính cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC