Tiểu luận Thiết kế Website hàng tiêu dùng

Người xem vào website muốn tìm kiếm thông tin về một loại hàng nào đó, có thể tìm bằng những cách sau: Tìm kiếm theo menu hoặc đăng nhập vào tìm kiếm.Khi người xem nhấp chuột vào sản phẩm nào thì nó sẽ hiện lên thông tin của sản phẩm đó. Hệ thống sẽ định vị và hiển thị những sản phẩm mà người dùng cần tìm. Hệ thống chỉ đưa tất cả thông tin chi tiết khi người dùng nhấp chuột lên tên của sản phẩm đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC