Tiểu luận Thống kê về lao động và tiền lương của doanh nghiệp

Công ty TNHH Giày Việt Vinh có cơ cấu lao động căn cứ theo tính chất công việc của người lao động được chia làm 2 loại: a. Lao động có hàm lượng chất xám cao. b. Lao động không đòi hỏi hàm lượng chất xám cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC