Tiểu luận Thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

Ngân sách nhà nước và vấn đề thu chi ngân sách nhà nước đến nay vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Chính phủ, các cơ quan chức năng và mọi người dân bởi vai trò quan trọng không thể thiếu của nó. Sự tồn tại và phát triển của một nhà nước luôn luôn cần thiết phải có một nguồn lực tài chính đảm bảo cho các hoạt động của các tổ chức, cơ quan đơn vị trực thuộc bộ máy nhà nước đó. Nguồn lực tài chính này bắt nguồn từ các nguồn thu từ các loại thuế, phí, lệ phí đã hình thành nên nguồn thu ngân s ách nhà nước. Ngân sách nhà nước dồi dào là một trong những động lực không thể thiếu để một bộ máy nhà nước hoạt động vững mạnh. Thành phố Cần Thơ với thế mạnh nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, khí hậu hòa thuận đang trên đà phát triển về mọi mặt, hàng năm đã đóng góp một khoản lớn ngân sách nhà nước cho Chính Phủ. Đề tài “Thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp” để tìm hiểu, từ đó đề ra giải pháp chống thất thu ngân sách, đem lại nguồn thu lớn nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC