Tiểu luận Thực tiễn thi hành án dân sự ở Việt Nam

Bản án, quy ết định của Tòa án nhân danh Nhà nước khi được chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, hoạt động thi hành án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quy ền lực tư pháp được thực thi trên thực tế. Hiến pháp 1992 khẳng định: "Các bản án và quy ết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành". Thi hành án dân sự là một bước cuối cùng trong tố tụng dân sự . Và đây thật sự là một giai đoạn không được chúng ta chú ý tới một cách đúng mực. Điều này có thể được lí giải bởi rất nhiều người trong chúng ta đã nghĩ một cách đơn giản rẳng khó khăn chủ y ếu tập trung ở giai đoạn điều tra, xét xử còn thi hành án thì cứ theo bản án mà làm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Qua bài tiểu luận nhỏ này, tôi xin phép được trình bày một vài vấn đề về thực tiễn thi hành án dân sự ở Việt Nam để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về thủ tục đặc biệt này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC