Tiểu luận Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty sữa Việt Nam VinaMilk

Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn.Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc mở rộng quy mô về chiều sâu và chiều rộng của mỗi doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó doanh nghiệp mới có thể tăng lợi nhuận, tăng thu nhập để tồn tại và phát triển. Như vậy, nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh là một yêu cầu khách quan, cấp thiết của mỗi doanh nghiệp, phù hợp với quy luật tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu của chế độ hạch toán.Nhận thức được tầm quan trọng của vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, nhóm em đã chọn đề tài:“TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG CỦA VỐN LƯU ĐỘNG TRONG THỰC TẠI”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC