Tiểu luận Tìm hiểu thái độ học tập môn giáo dục học của sinh viên năm thứ hai khoa Hoá Trường ĐHSP Huế

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật làm tốc độ kinh tế tăng lên đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt trong đó giáo dục cũng được chú trọng đặc biệt. Thiết nghĩ, giáo dục có vai trò rất tích cực đối với mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Với tư cách vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của quá trình sư phạm, giáo dục chính là yếu tố quan trọng và là điều kiện cần thiết nhất để phát triển con người toàn diện. Con người, sản phẩm của ngành giáo dục đào tạo phải là những cán bộ khoa học kĩ thuật, những người lao động làm chủ có bản lĩnh, bản ngã, cá tính, có khả năng giao tiếp, ứng xử thông minh, có khả năng thích nghi với những biến đổi trong môi trường và nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo có chất lượng những người lao động mới, có đầy đủ những phẩm chất và năng lực ấy. Vâng, để mang lại hiệu quả và chất lượng trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng kỉ xão thì bản thân đối tượng của hoạt động học phải có thái độ học tập tích cực. Bởi lẽ, chỉ có thái độ học tập đúng đắn mới giúp cho người học tích cực, tự giác, chủ động trong hoạt động học tập mà thôi. Đó là yếu tố thúc đẩy lòng say mê, sự hứng thú học tập từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của người học nói riêng và hiệu quả dạy học nói chung. Trong nhà trường sư phạm bộ môn giáo dục học có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh viên. Nó là hành trang không thể thiếu được của mỗi giáo viên tương lai. Vì vậy sinh viên sư phạm hơn ai hết cần phải có thái độ học tập môn giáo dục học đúng đắn nhằm chuẩn bị bước vào nghề nghiệp của mình. Thực tế hiện nay cho thấy có một bộ phận sinh viên vẫn còn đang xem nhẹ việc học môn giáo dục học. Họ chưa thấy được lợi ích của môn học này nên vẫn đang còn chưa có thái độ học tập môn giáo dục học tích cực. Thực trạng này còn đáng lo ngại hơn ở khoa tự nhiên. Nếu nắm được thực trạng này tìm được nguyên nhân thì sẽ đề xuất một số biện pháp góp phần giáo dục thái độ học tập đúng đắn tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên, góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc trong tương lai không xa. Từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: “Tìm hiểu thái độ học tập môn giáo dục học của sinh viên năm thứ hai khoa Hoá Trường ĐHSP Huế” để nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC