Tiểu luận Tìm hiểu và sưu tầm chiến lược phát triển công ty trà và cafe Tâm Châu

Không phải dễ dàng để ra quyết định thành lập một công ty và cũng không dễ dàng để mà quản lý nó. Công ty không phải là một vật thể tĩnh không chuyển động mà nó mà một hoạt động sống, nó hoạt động vì mục đích sinh lợi mà người hưởng lợi là tất cả thành viên điều hành bộ máy đó. Một người lãnh đạo phải biết đặt ra những mục tiêu nhất định và hướng nhân viên của mình theo hướng đó, cộng với các yếu tố hỗ trợ để thực hiện mục tiêu. Chúng ta gọi đó là chiến lược. Thật vậy nếu một công ty không có chiến lược coi như nó là con rắn mất đầu, con rắn mạnh mẽ nhưng không thể ăn, không thể suy nghĩ và không tấn công được con mồi. Một thời gian con rắn sẽ chết, công ty mà không có chiến lược phát triển thì cũng lụi tàn như vậy. Công ty được trang bị đầy đủ vốn nhưng không có thị trường mục tiêu, không có hướng phát triển thì sẽ sớm bị thâu tóm trên thị trường cạnh tranh này. Mặt khác nước ta đang trong quá trình hội nhập, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển mạnh song song với nó cũng là yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, công ty phải xem xét kỹ lưỡng tất cả các yếu tố vi mô, vĩ mô, điểm mạnh, điểm yếu, thị trường và đề ra những chiến lược tối ưu nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC