Tiêu luận tìm hiểu về hiệp định trims

Điều khoản của Hiệp định GATT 1994 đã đưa ra một sốbiện pháp dẫn đến những tác động bóp méo và hạn chếthương mại quốc tếnên Hiệp định TRIMs đã ra đời nhằm giúp tránh các tác động có hại đó. TRIMs thường được áp dụng tại các nước đang phát triển, những nước mà vấn đềthu hút đầu tưtrực tiếp nước ngoài được quan tâm hàng đầu. Vì sựphát triển của đất nước, bảo vệvà tăng cường khảnăng cạnh tranh của các công ty nội địa, đồng thời để đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán, Chính phủcác nước đang phát triển thường áp dụng TRIMs. Trong GATT 1994 cũng đã quy định cấm áp dụng các biện pháp đầu tư vi phạm nguyên tắc đãi ngộquốc gia và nghĩa vụloại bỏcác hạn chế định lượng, nhưng phạm vi không được xác định rõ ràng. Trong Hiệp định TRIMs các quy định trởnên rõ ràng hơn bằng việc đưa ra một danh sách minh hoạcác biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại cấm áp dụng đối với các nước thành viên WTO. Mục tiêu chínhcủa hiệp định là nhằm thúc đẩy việc mởrộng, phát triển tựdo hoá đầu tưvà thương mại quốc tế đểtăng trưởng và phát triển kinh tếcủa tất cảcác nước tham gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, trên cơsở đảm bảo tựdo cạnh tranh. Ngoài ra, hiệp định cũng có tính đến các nhu cầu cụthểvềthương mại, phát triển và khảnăng tài chính của các nước thành viên đang phát triển, nhất là các nước thành viên kém phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC