Tiểu luận Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam

Xin kính chào cô và tất cả các bạn, hôm nay em xin thay mặt nhóm 2 trình bày về đề tài mà nhóm em nghiên cứu trong thời gian qua, đề tài Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa rất phong phú và đa dạng trên mọi mặt đời sống tinh thần của người Việt cùng với cộng đồng 54 dân tộc anh em vẫn đang ngày ngày gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp từ lâu đời. Như các dân tộc khác trên thế giới, từ thuở xa xưa dân tộc Việt Nam đã thờ rất nhiều thần linh. Họ thờ tất cả các thế lực vô hình và hữu hình mà thực chất là các hiện tượng thiên nhiên và xã hội mà họ chưa thể giải thích được vào thời đó. Từ đó hình thành nên tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Trong các loại tín ngưỡng thì tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một hình thức tín ngưỡng cơ bản và phổ biến của người Việt, bất kể họ ở đồng bằng hay miền núi, nông thôn hay thành thị, người giàu hay người nghèo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC