Tiểu luận Tình hình xuất khẩu chè trong những năm qua

Doanh thu xuất khẩu trong 11 tháng năm 2000 đạt 47,88 tỷ RS tăng 18,57% so với cùng kỳ năm 1999 (40,38 tỷ RS). Theo số liệu từ những nhà môi giới Forbes & Walker: xuất khẩu từ tháng 1-11/2000 đạt 262.507 tấn tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 1999. Nhìn vào bảng ta có thể thấy Srilanca chủ yếu sản xuất chè đen, tuy nhiên chủ yếu dùng cho xuất khẩu, lượng chè tiêu thụ trong nước là rất nhỏ (gần 8% năm 2001).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC