Tiểu luận Tính toán thiết kế hầm đá 1000 / ngày,đêm

Nước là chất lỏng ở nhiệt độ thường, là một lưu chất quan trọng và đặc biệt. Nước được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày và cũng được sử dụng nhiều trong công nghiệp như làm chất tải nhiệt, dung môi cho các phản ứng hóa học, dung môi để hấp thụ, giải hấp Ngoài ra hơi nước đóng vai trò quan trọng trong vấn đề truyền nhiệt. Các tính chất vật lý của nước:  Ở áp suất thường nước có tỷ trọng (khối lượng riêng) lớn nhất ở 3,98oC. Trong quá trình hạ nhiệt từ 4oC đến 0oC tỷ trọng giảm từ 1000 đến 999 Kg/m3, và biến thành nước đá tỷ trọng tiếp tục giảm tới 916,8 Kg/m3, điều này có nghĩa là khi nước đóng băng thể tích của nước tăng 9%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC